Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Těší mne vaše návštěva na mých webových stránkách. Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování vašich osobních údajů je pro mne důležitou záležitostí, které při mých obchodních procesech věnuji pozornost. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky www.pleteni-navody-extra.cz, www.rucni-pleteni.cz nebo pleteni-navody.cz, zaznamená se standardním způsobem IP adresa, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webová stránka, ze které jste vstoupili, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délka návštěvy.
Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například, zadáním emailu pro zasílání novinek nebo vyplněním formuláře pro zaslání souboru s popisem postupu pletení.

Bezpečnost

Pro bezpečnost vašich údajů příjímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila
u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Vaše údaje používám k tomu, abych vás informovala o mých produktech a službách, případně pro zjištění vašeho názoru na ně. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla vaše údaje podle toho zařadit/vyřadit. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Cookies používám k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se automaticky uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové
stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky dříve navštívili. Identifikuje se pouze cookie ve vašem počítači. Používání cookies lze deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Fyzická osoba a podnikatelka Marie Marešová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce souboru s popisem pletení, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: vyplněním formuláře Objednávka souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby Marie Marešové, Mansfeldova 788,
19800 Praha 9, ič: 41981057, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

 

  • Jen pro informaci: Návody na tyto modely jsou k dispozici zdarma v původním jazyce a odkaz na ně je jak na stránce s objednávkovým formulářem, tak i v zakoupeném souboru. Ode mne si kupujete pouze text postupu v češtině. Český text tedy neobsahuje obrázky hotového výrobku. Pro obrázky, nákresy, tabulky nebo další grafické prvky je nutné použít originální zahraniční návod zdarma. Děkuji za pochopení. M:-)